shutterstock_210488473_2000

drager van verandering
versterker van uitvoering

 

Staander biedt tijdelijke inzet van bestuurders, managers en vakspecialisten 

Wij staan naast pensioenuitvoerders en levensverzekeraars om
vormgegeven strategieën te realiseren in de dagelijkse praktijk

Staander bemiddelt in tijdelijke bestuurders, managers en vakspecialisten binnen de pensioen- en levenmarkt. Professionals die de brug slaan tussen ideeën, mensen en technieken. En daarmee tussen doelstellingen en resultaten.

Wij werken vanuit de visie dat tijdelijke inzet gespecialiseerd moet zijn. Dat zij direct en blijvend waarde toevoegt aan uw organisatie. Als drager van verandering en versterker van uitvoering.